Ceny mieszkań i kredyty. Jak szybciej sprzedać lub wynająć nieruchomość. Właściciel nieruchomości z nie spłacanym kredytem. Klasa energetyczna a ceny nieruchomości. nieruchomości słupca, mieszkania słupca, domy, działki, grunty, lokale, sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana

Nieruchomości w Słupcy

nieruchomości w budownictwie

YTONG MULTIPOR - Mineralne płyty izolacyjne z bardzo lekkiej odmiany betonu komórkowego. Bardzo mała gęstość płyt YTONG MULTIPOR - 115 kg/m3 - sprawia, że materiał ten jest doskonałym rozwiązaniem do zastosowań termoizolacyjnych. Współczynnik przewodzenia ciepła bloczków YTONG MULTIPOR wynosi U = 0,045 [W/mK]. Płyty YTONG MULTIPOR stosuje się do wykonywania dociepleń ścian od zewnątrz i wewnątrz oraz dociepleń stropów garaży, piwnic i przejść.

finanse: kupno działki, gruntu

Podwyższenie kwoty kredytu - podwyższenie kwoty kredytu jest możliwe w zasadzie w każdym momencie. W zależności od czasu, jaki upłynął od udzielenia kredytu istnieje możliwość przeprowadzenia tzw. uproszczonej procedury, bądź też jest badana zdolność kredytowa i cała procedura wygląda podobnie jak w przypadku udzielania kredytu. W niektórych przypadkach za podwyższenie kwoty kredytu bank może pobierać dodatkową prowizję lub opłatę.

ubezpieczenia - domu, nieruchomości

Wandalizm - rozmyślne zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia przez osoby trzecie.

Właściciel nieruchomości z nie spłacanym kredytem

Przymusowe przejmowanie prywatnych mieszkań czy domów za niespłacone kredyty hipoteczne należy raczej do rzadkości, jednak w związku z sytuacją na rynku liczba takich przejęć może znacząco wzrosnąć. Jeżeli kredytobiorca nie spłaca kredytu i nie kontaktuje się z bankiem, wówczas bank wysyła do niego... » więcej

Klasa energetyczna a ceny nieruchomości

Od 2009 roku sprzedający nieruchomość dom lub mieszkanie będzie musiał okazać kupującemu świadectwo energetyczne tej nieruchomości. Świadectwo określi klasę budynku na podstawie jego oceny energetycznej. Opracowanie przez rzeczoznawcę świadectwa kosztować będzie około 1000 zł i ważne będzie przez 1... » więcej

Ceny mieszkań i kredyty

Średnie wartości kredytów na zakup nieruchomości w II kwartale br. wynosiła 204 tys. zł, a w obcej walucie około 350 tys. zł. Polacy decydują się na kredyt średnio na 30 lat. W Polsce jest 1,3 mln kredytów mieszkaniowych o wartość około 219 mld zł. Polacy najchętniej zaciągają kredyty w rodzimej wa... » więcej

Jak szybciej sprzedać lub wynająć nieruchomość

Jeżeli właściciel nieruchomości dzięki niewielkim inwestycjom w odpowiednie udekorowanie i uporządkowanie mieszkania lub domu, a także naprawienie wszystkiego, co w nim nie działa to wystawiony na sprzedaż bądź wynajem dom czy mieszkanie stanie się atrakcyjne dla większej liczby potencjalnych klien... » więcej

biuro nieruchomości konin, nieruchomości działki - wycena

nieruchomości słupca, mieszkania słupca, domy, działki, grunty, lokale, sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana

dom jednorodzinny w budownictwie

YTONG YF - Prefabrykat nadproża zespolonego, stanowiący podstawę do wykonania w pełni nośnego nadproża. Do uzyskania w pełni nośnego nadproża, na ułożonej belce YTONG YF należy wymurować warstwę bloczków YTONG z wypełnieniem spoin pionowych zaprawą. Belki YTONG YF wykonane są ze zbrojonego betonu komórkowego.

prawo: sprzedaż nieruchomości

Świadectwo energetyczne - Z uwagi na fakt, iż obowiązek zapewnienia świadectwa energetycznego spoczywa na inwestorze, właścicielu lub zarządcy budynku, to właśnie oni są zobowiązani do poniesienia kosztów sporządzenia tego dokumentu. Koszty te nie są określone w ustawie i są uzależnione od cen rynkowych, wielkości danego budynku, jego wieku oraz nakładu pracy i użytego do sporządzenia świadectwa sprzętu. Ceny świadectw energetycznych dla jednego mieszkania kształtują się w granicach 1 tys. zł, natomiast w przypadku dużych obiektów o powierzchni użytkowej przekraczającej 1 tys. m2 nawet od kilku do kilkudziesięciu tysięcy złotych.

domy nieruchomości w ubezpieczeniach

suma ubezpieczenia - w ubezpieczeniu mienia określona w umowie ubezpieczenia kwota stanowiąca górną granicę odpowiedzialności ubezpieczyciela. Jeżeli umowa ubezpieczenia przewiduje limit odpowiedzialności ubezpieczyciela z tytułu określonych szkód objętych ochroną ubezpieczeniową, wówczas górną granicę odpowiedzialności za daną szkodę stanowi ustalony limit.

kradzież z włamaniem - zabór cudzego mienia w celu przywłaszczenia, którego sprawca dokonał albo usiłował dokonać z miejsca ubezpieczenia po usunięciu przy użyciu siły i narzędzi istniejących zabezpieczeń pozostawiając ślady stanowiące dowód użycia siły i narzędzi lub po otwarciu zabezpieczeń kluczem lub innym urządzeniem otwierającym, który sprawca zdobył przez kradzież z włamaniem z innego lokalu albo w wyniku rabunku (tj. z zastosowaniem przemocy fizycznej albo groźby natychmiastowego jej użycia lub z doprowadzeniem osoby do nieprzytomności lub bezbronności albo poprzez przywłaszczenie lub wyłudzenie kluczy lub innych urządzeń otwierających dokonane z użyciem podstępu wobec osób małoletnich, niedołężnych będących w podeszłym wieku lub nie w pełni sprawnych).

finanse: domy, mieszkania

Pożyczka hipoteczna - to pożyczka na dowolny cel zabezpieczona hipoteką na nieruchomości. Dzięki takiemu zabezpieczeniu można pożyczyć znacznie większe środki niż korzystając ze zwykłego kredytu, a raty są znacznie niższe. Pożyczka z zasady zabezpieczona jest podobnie do kredytu hipotecznego, niemniej jednak cel jest dowolny.

Zabezpieczenie kredytu - Wiele banków umożliwia zabezpieczenie na nieruchomości osoby trzeciej. W takim przypadku osoba ta w określony przez bank sposób, będzie uczestniczyła w kredycie jako pełnomocnik lub współkredytobiorca.

Nieruchomości w Słupcy © 2018

Właściciel nieruchomości z nie spłacanym kredytem. Ceny mieszkań i kredyty. Jak szybciej sprzedać lub wynająć nieruchomość. Klasa energetyczna a ceny nieruchomości. nieruchomości słupca, mieszkania słupca, domy, działki, grunty, lokale, sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana