Ceny mieszkań i kredyty. Klasa energetyczna a ceny nieruchomości. Właściciel nieruchomości z nie spłacanym kredytem. Jak szybciej sprzedać lub wynająć nieruchomość. nieruchomości słupca, mieszkania słupca, domy, działki, grunty, lokale, sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana

Nieruchomości w Słupcy

domy w budownictwie

Bryła budynku - czyli ściany zewnętrzne i dach. Jej częścią są także tarasy, balkony i okna. Im prostsza bryła z mniejszą ilością wykuszy, lukarn, itp., tym mniejsze straty ciepła w budynku.

finanse: kupno gruntu

Podatek od oszczędności - podatek od oszczędności zwany podatkiem Belki jest zryczałtowanym podatkiem dochodowym obowiązującym od 1 marca 2002 r. Stopa podatku wynosi 19% od zysku z inwestycji. Podatek banki pobierają z góry oddając do dyspozycji klienta zysk po opodatkowaniu. Zwolnione z tego podatku są otwarte fundusze emerytalne.

ubezpieczenie - nieruchomości

Limit odpowiedzialności - Górna granica odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń w przypadku wystąpienia szkody.

Ceny mieszkań i kredyty

Średnie wartości kredytów na zakup nieruchomości w II kwartale br. wynosiła 204 tys. zł, a w obcej walucie około 350 tys. zł. Polacy decydują się na kredyt średnio na 30 lat. W Polsce jest 1,3 mln kredytów mieszkaniowych o wartość około 219 mld zł. Polacy najchętniej zaciągają kredyty w rodzimej walucie gdzie kredyty w złotówkach stanowią 66,7% wszystkich podpisywanych umów kredytowych. Rośnie również liczba kredytów udzielanych w euro. Przerosła nawet najpopularniejsze w ostatnich latach zobowiązania we frankach szwajcarskich. Natomiast w trzecim kwartale br. kredyty w euro stanowiły jedynie 10,38% wszystkich udzielonych pożyczek mieszkaniowych, a w frankach tylko 9,4%.

Ceny mieszkań stabilizują się, a Polacy chętniej biorą kredyty mieszkaniowe, jeżeli nie przybędzie nowych inwestycji mieszkaniowych, to ceny po kilku miesiącach spadków znów mogą pójść w górę, jednak nie ma podstaw do gwałtownych zmian cen, ponieważ liczba oddanych do użytku w tym roku mieszkań nie różni się zbytnio od przekazanych do użytkowania w zeszłym. Niepokojącym sygnałem może jednak być za to zmniejszenie liczby nowych inwestycji.

działki konin, koło nieruchomości

nieruchomości słupca, mieszkania słupca, domy, działki, grunty, lokale, sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana

dom jednorodzinny w budownictwie

Keramzyt - kruszywo budowlane powstające z wypalania rozdrobnionej gliny ilastej w piecach obrotowych w temp. ponad 1100 stopni C. Gotowy materiał to różnej wielkości porowate kulki. Keramzyt dzięki procesowi w jakim powstaje jest obojętny chemicznie, odporny na działanie wody, warunków atmosferycznych, pleśni oraz grzybów, ze względu na swoją porowatą strukturę wyróżnia się doskonałymi właściwościami izolacji cieplnej. Materiał jest sortowany i sprzedawany w różnych frakcjach. Używany jest do produkcji zapraw ciepłochronnych, pustaków ściennych i stropowych.

prawo i mieszkanie

Hipoteka łączna - powstaje w razie podziału nieruchomości i obciąża wszystkie nieruchomości utworzone przez podział. Wierzyciel, któremu przysługuje hipoteka łączna, może według swego uznania żądać zaspokojenia w całości lub w części z każdej nieruchomości z osobna, z niektórych z nich lub ze wszystkich łącznie. Może również według swego uznania dokonać jej podziału pomiędzy poszczególne nieruchomości. Zasady powyższej nie stosuje się do hipoteki zabezpieczającej kredyt udzielony na budowę domów mieszkalnych, jeżeli podział nieruchomości polega na przeniesieniu własności części nieruchomości zabudowanej domem mieszkalnym. W takim wypadku hipoteka ulega podziałowi zgodnie z postanowieniami umowy.

domy nieruchomości w ubezpieczeniach

budowle - trwale związane z gruntem obiekty budowlane inne niż budynki wraz z instalacjami i urządzeniami stanowiące całość techniczną i użytkową.

finanse: kupno gruntu

Prowizja za udzielenie kredytu / opłata przygotowawcza - jednorazowa opłata wyznaczona w stałej kwocie lub w formie prowizji, która stanowi koszt przyznania kredytu. Prowizja płacona jest przy podpisaniu umowy kredytowej i uruchomieniu kredytu lub jego pierwszej transzy. Może zostać doliczona do kwoty kredytu lub odjęta od kwoty kredytu.

Kredyt denominowany - określenie kredytu walutowego spłacanego w złotówkach, którego wysokość raty podawana jest w walucie obcej, a przeliczana na PLN w dniu wypłaty (gdy bank wypłaca środki kredytu) lub spłaty raty (gdy spłacana jest rata kredytu przez kredytobiorcę).

Nieruchomości w Słupcy © 2018

Ceny mieszkań i kredyty. Właściciel nieruchomości z nie spłacanym kredytem. Jak szybciej sprzedać lub wynająć nieruchomość. Klasa energetyczna a ceny nieruchomości. nieruchomości słupca, mieszkania słupca, domy, działki, grunty, lokale, sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana