Klasa energetyczna a ceny nieruchomości. Właściciel nieruchomości z nie spłacanym kredytem. Jak szybciej sprzedać lub wynająć nieruchomość. Ceny mieszkań i kredyty. nieruchomości słupca, mieszkania słupca, domy, działki, grunty, lokale, sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana

Nieruchomości w Słupcy

biuro nieruchomości konin, konin nieruchomości lokale

nieruchomości słupca, mieszkania słupca, domy, działki, grunty, lokale, sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana

nieruchomości mieszkania w budownictwie

Izolacyjność ogniowa - Zdolność elementu oddzielającego budynku, narażonego na działanie ognia po jednej stronie, do ograniczenia wzrostu temperatury po stronie nienagrzewanej, poniżej określonego poziomu. Im lepsza izolacyjność ogniowa np. ściany tym większe bezpieczeństwo przeciwpożarowe budynku. Izolacyjność ogniową oznacza się symbolem (I) oraz określa się w minutach, np. I 60.

finanse: domu, mieszkania

Spread walutowy - jest to różnica pomiędzy kursem kupna a sprzedaży danej waluty.

Wyszukiwarka

szukana fraza: dom

1.

Właściciel nieruchomości z nie spłacanym kredytem

... m Właściciel nieruchomości z nie spłacanym kredytem Przymusowe przejmowanie prywatnych mieszkań czy domów za niespłacone kredyty hipoteczne należy raczej do rzadkości, jednak w związku z sytuacją na rynku liczba takich przejęć może znacząco wzrosnąć. Jeżeli kredytobiorca nie spłaca kredytu i nie kontaktuje się z bankiem, wówczas bank wysyła do niego k ...
2.

Klasa energetyczna a ceny nieruchomości

... a ceny nieruchomości Klasa energetyczna a ceny nieruchomości Od 2009 roku sprzedający nieruchomość dom lub mieszkanie będzie musiał okazać kupującemu świadectwo energetyczne tej nieruchomości. Świadectwo określi klasę budynku na podstawie jego oceny energetycznej. Opracowanie przez rzeczoznawcę świadectwa kosztować będzie około 1000 zł i ważne będzie ...
3.

Jak szybciej sprzedać lub wynająć nieruchomość

... ruchomości dzięki niewielkim inwestycjom w odpowiednie udekorowanie i uporządkowanie mieszkania lub domu, a także naprawienie wszystkiego, co w nim nie działa to wystawiony na sprzedaż bądź wynajem dom czy mieszkanie stanie się atrakcyjne dla większej liczby potencjalnych klientów, a przez to szybciej znajdzie nabywcę i uzyska wyższą cenę. Po takich z ...


dom jednorodzinny w budownictwie

Element nadprożowy - Poziomy, płaski lub sklepiony element konstrukcyjny (najczęściej belka), na którym opiera się wyższa część ściany nad otworami. Umieszcza się go nad drzwiami czy oknami, ma za zadanie przenosić obciążenie ze ściany nad otworem na ściany po jego bokach.

Atrium - to pomieszczenie w sercu budynku, niezadaszone, lub z otworem w dachu. Z atrium prowadziły wejścia do wszystkich innych pomieszczeń mieszkalnych. W dawnych czasach rozpalano tam ogień, a dym bezpiecznie uchodził na zewnątrz.

prawo: sprzedaż mieszkań

Samowola budowlana - Zgodnie z art. 48 ust. 2 prawa budowlanego z możliwości zalegalizowania samowoli budowlanej można skorzystać jedynie w sytuacji, gdy określona budowa:

  • jest zgodna z przepisami o zagospodarowaniu i planowaniu przestrzennym, a w szczególności z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, albo
  • jest zgodna z ustaleniami ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
  • nie może naruszać przepisów - w tym techniczno-budowlanych, w zakresie uniemożliwiającym doprowadzenie obiektu budowlanego lub jego części do stanu zgodnego z prawem.

Księgi wieczyste - zakłada i prowadzi się dla nieruchomości, które nie mają ksiąg wieczystych albo których księgi wieczyste zaginęły lub uległy zniszczeniu. Mogą one być także prowadzone w celu ustalenia stanu prawnego: własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego i prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej. Zakładane są zazwyczaj na wniosek osoby uprawnionej, czyli np. takiej, która jest właścicielem nieruchomości lub przysługuje jej ograniczone prawo rzeczowe.

mieszkania nieruchomości w ubezpieczeniach

zamek wielopunktowy - zamek powodujący ryglowanie skrzydła drzwi w ościeżnicy w kilku odległych od siebie miejscach.

nadbudowa - podwyższenie istniejącego budynku, przy niezmienionej powierzchni zabudowanej, liczonej po obrysie budynku.

finanse: sprzedaż domu, mieszkania

Opłata za wycenę nieruchomości - banki stosują różne rodzaje wycen:

  • wycenę nieruchomości przeprowadzaną na zlecenie banku lub Klienta przez niezależnego rzeczoznawcę majątkowego. Jest to na ogół koszt od kilkuset do ponad tysiąca złotych.
  • wycenę nieruchomości przeprowadzaną przez pracownika banku. Wiąże się ona ze znacznie mniejszymi kosztami dla Kredytobiorcy, a czasami jest bezpłatna dla Klienta.

Nieruchomości w Słupcy © 2018

Właściciel nieruchomości z nie spłacanym kredytem. Klasa energetyczna a ceny nieruchomości. Jak szybciej sprzedać lub wynająć nieruchomość. Ceny mieszkań i kredyty. nieruchomości słupca, mieszkania słupca, domy, działki, grunty, lokale, sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana