Klasa energetyczna a ceny nieruchomości. Jak szybciej sprzedać lub wynająć nieruchomość. Właściciel nieruchomości z nie spłacanym kredytem. Ceny mieszkań i kredyty. nieruchomości słupca, mieszkania słupca, domy, działki, grunty, lokale, sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana

Nieruchomości w Słupcy

biuro nieruchomości konin, konin nieruchomości lokale

nieruchomości słupca, mieszkania słupca, domy, działki, grunty, lokale, sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana

mieszkania w budownictwie

Boczne przenoszenie dźwięku - Zjawisko przenoszenia dźwięków powietrznych (rozmowa, muzyka) lub/i uderzeniowych (kroki) przez przylegające do siebie przegrody budynku.

finanse: kupno domu

konto walutowe - konto osobiste prowadzone w walutach obcych. Najczęściej konta prowadzone są we frankach szwajcarskich (CHF), w dolarach amerykańskich (USD) oraz w funtach brytyjskich (GBP).

Wyszukiwarka

szukana fraza: dom

1.

Właściciel nieruchomości z nie spłacanym kredytem

... m Właściciel nieruchomości z nie spłacanym kredytem Przymusowe przejmowanie prywatnych mieszkań czy domów za niespłacone kredyty hipoteczne należy raczej do rzadkości, jednak w związku z sytuacją na rynku liczba takich przejęć może znacząco wzrosnąć. Jeżeli kredytobiorca nie spłaca kredytu i nie kontaktuje się z bankiem, wówczas bank wysyła do niego k ...
2.

Klasa energetyczna a ceny nieruchomości

... a ceny nieruchomości Klasa energetyczna a ceny nieruchomości Od 2009 roku sprzedający nieruchomość dom lub mieszkanie będzie musiał okazać kupującemu świadectwo energetyczne tej nieruchomości. Świadectwo określi klasę budynku na podstawie jego oceny energetycznej. Opracowanie przez rzeczoznawcę świadectwa kosztować będzie około 1000 zł i ważne będzie ...
3.

Jak szybciej sprzedać lub wynająć nieruchomość

... ruchomości dzięki niewielkim inwestycjom w odpowiednie udekorowanie i uporządkowanie mieszkania lub domu, a także naprawienie wszystkiego, co w nim nie działa to wystawiony na sprzedaż bądź wynajem dom czy mieszkanie stanie się atrakcyjne dla większej liczby potencjalnych klientów, a przez to szybciej znajdzie nabywcę i uzyska wyższą cenę. Po takich z ...


domy jednorodzinne w budownictwie

Mieszkanie - to zespół pomieszczeń mieszkalnych i pomocniczych, mający odrębne wejście, wydzielony stałymi przegrodami budowlanymi, umożliwiający stały pobyt ludzi i prowadzenie samodzielnego gospodarstwa domowego.

prawo: lokale

Prawo budowlane - każdy, kto dysponuje działką budowlaną, ma prawo ją zabudować. Przed rozpoczęciem budowy musi uzyskać pozwolenie na budowę (decyzja administracyjna). Większość obiektów (np. budynek mieszkalny lub gospodarczy) wymaga takiego pozwolenia. Tylko przy niektórych nie jest ono potrzebne, np. budowa ogrodzenia, altanki na działce pracowniczej o powierzchni zabudowy do 25 m2. Pełna lista obiektów, do budowy których nie trzeba uzyskiwać pozwolenia, znajduje się w art. 29 prawa budowlanego.

Świadectwo energetyczne - Część tytułowa świadectwa energetycznego powinna określać typ budynku, adres i nazwisko właściciela, wartość wskaźnika EP dla budynku ocenianego (pokazującego roczne zapotrzebowanie energii na jednostkę powierzchni, dostarczonej do budynku lub lokalu mieszkalnego wyrażone w kWh/mkw./rok), jego porównanie z wartością wskaźnika EP dla budynku referencyjnego (modelowego) wynikającą z przepisów techniczno-budowlanych oraz datę wydania i ważności świadectwa, a także imię i nazwisko sporządzającego świadectwo, jego adres i numer uprawnienia. W części drugiej - charakterystyce techniczno-użytkowej - znajdują się informacje o przeznaczeniu budynku, roku jego oddania do użytkowania, kubaturze i liczbie kondygnacji, rodzaju konstrukcji, powierzchni, ogrzewaniu, wentylacji, ciepłej wodzie oraz chłodzeniu. Część trzecia określa charakterystykę energetyczną budynku, czyli np. średni współczynnik przenikania ciepła i zapotrzebowanie energii końcowej. W części czwartej powinna znaleźć się ocena charakterystyki energetycznej, czyli określenie obliczeniowego zapotrzebowania nieodnawialnej energii pierwotnej i porównanie jej z wartościami referencyjnymi oraz ocena graficzna charakterystyki energetycznej na wykresie. Część piąta zawiera uwagi o możliwości zmniejszenia zapotrzebowania energii w budynku. Ostatnia część powinna wskazywać podstawę prawną, na jakiej sporządzono świadectwo. Dokładne wzory świadectw znajdują się w załącznikach do rozporządzenia w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej - w załączniku nr 1 i 2 znajduje się wzór świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, a w załączniku nr 3 znajduje się wzór świadectwa charakterystyki energetycznej lokalu mieszkalnego.

nieruchomości domy w ubezpieczeniach

sprzęt PC - znajdujące się w miejscu ubezpieczenia komputery stacjonarne wraz z monitorami lub komputery przenośne, które nie są wykorzystywane do pracy zarobkowej.

budynek - obiekt budowlany trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych, posiadający fundamenty i dach wraz ze stałymi elementami.

finanse: domy, mieszkania

Ryzyko niewypłacalności - czyli niemożność spłacenia zaciągniętych zobowiązań, przyjmuje się prawdopodobieństwo niewypłacalności osoby w przypadku wystąpienia określonych warunków. Jest to zazwyczaj kumulacja wielu niekorzystnych zdarzeń np. utrata pracy, utrata zdrowia uniemożliwiająca kontynuowanie pracy, itp.

Kredyt kupiecki - nazywany także handlowym lub towarowym (ang. open account), to uzgodnione przez strony umowy kupna/sprzedaży odroczenie płatności odroczenie terminu zapłaty za odebrany towar lub wykonane usługi. Najczęstszym okresem odroczenia jest 30 dni. Stosowany wobec sprawdzonych partnerów biznesowych. Transakcję opartą na kredycie kupieckim można ubezpieczyć, średni koszt tej operacji to 0,5 proc wartości transakcji.

Nieruchomości w Słupcy © 2018

Ceny mieszkań i kredyty. Właściciel nieruchomości z nie spłacanym kredytem. Jak szybciej sprzedać lub wynająć nieruchomość. Klasa energetyczna a ceny nieruchomości. nieruchomości słupca, mieszkania słupca, domy, działki, grunty, lokale, sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana