Właściciel nieruchomości z nie spłacanym kredytem. Klasa energetyczna a ceny nieruchomości. Ceny mieszkań i kredyty. Jak szybciej sprzedać lub wynająć nieruchomość. nieruchomości słupca, mieszkania słupca, domy, działki, grunty, lokale, sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana

Nieruchomości w Słupcy

biuro nieruchomości konin, wycena nieruchomości

nieruchomości słupca, mieszkania słupca, domy, działki, grunty, lokale, sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana

domy, nieruchomości w budownictwie

Woda gruntowa - Woda zalegająca pod powierzchnią ziemi, nad warstwą nieprzepuszczalną. Jej zasób jest uzupełniany podczas opadu deszczów czy roztopów. Jeżeli jej poziom dochodzi do ścian fundamentowych, należy pamiętać o ich właściwej hydroizolacji, by zapobiec wnikaniu wilgoci w ściany domu.

finanse: sprzedaż domu, mieszkania

Waluta kredytu - kredyty dostępne są w walucie własnej w złotych polskich (PLN) i obcej: we frankach szwajcarskich (CHF), w dolarach amerykańskich (USD), w funtach brytyjskich (GBP), w koronach szwedzkich (SEK), w jenach japońskich (JPY). Z uwagi na ryzyko zmiany kursu walutowego, banki mogą mieć różne zasady udzielania kredytów w walutach obcych.

Wyszukiwarka

szukana fraza: domu

1.

Klasa energetyczna a ceny nieruchomości

... tycznego, świadectwo będzie jedynie dodatkową informacją braną pod uwagę przy kupnie mieszkania lub domu, ale nie będzie to czynnik decydujący. Jednak dla rynku nieruchomości znaczenie świadectw energetycznych będzie bardzo duże. Już teraz najbardziej tanieją mieszkania starsze i z wielkiej płyty. Pośrednicy nieruchomości twierdzą, że nie ma to jeszcze ...
2.

Jak szybciej sprzedać lub wynająć nieruchomość

... ruchomości dzięki niewielkim inwestycjom w odpowiednie udekorowanie i uporządkowanie mieszkania lub domu, a także naprawienie wszystkiego, co w nim nie działa to wystawiony na sprzedaż bądź wynajem dom czy mieszkanie stanie się atrakcyjne dla większej liczby potencjalnych klientów, a przez to szybciej znajdzie nabywcę i uzyska wyższą cenę. Po takich za ...


domy, nieruchomości w budownictwie

Uchwyt montażowy - Uformowany w trakcie produkcji wpust w elemencie murowym, zastosowany w celu ułatwienia chwytania i podnoszenia elementu murowego jedną lub dwoma rękami, lub za pomocą urządzeń. W uchwyty wyposażone są m.in. bloczki YTONG oznaczone symbolem GT oraz bloki SILKA E.

prawo i mieszkanie

Świadectwo energetyczne - Świadectwa energetyczne mogą dziś wystawiać przede wszystkim osoby, które mają pełną zdolność do czynności prawnych, nie były karane za przestępstwo przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub za przestępstwo skarbowe, a także ukończyły studia magisterskie i posiadają uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej lub instalacyjnej. Chodzi tu przede wszystkim o inżynierów z wykształceniem magisterskim, którzy mają uprawnienia do projektowania. Przygotowywana przez Rząd nowelizacja prawa budowlanego umożliwi wystawianie certyfikatów energetycznych także inżynierom budownictwa, którzy nie mają tytułu magistra, a jedynie inżyniera.
Poza inżynierami, którzy mają uprawnienia projektowe, certyfikaty mogą wydawać także osoby, które mają inne wykształcenie magisterskie, jak np. historyczne, dziennikarskie czy prawnicze, i odbyły odpowiednie szkolenia oraz zdały egzamin organizowany przez ministra infrastruktury. Wymóg ukończenia szkolenia i zdania egzaminu nie dotyczy jednak osób, które odbyły nie mniej niż roczne studia podyplomowe na kierunkach: architektura, budownictwo, inżynieria środowiska, energetyka lub pokrewne w zakresie audytu energetycznego na potrzeby termomodernizacji oraz oceny energetycznej budynków. Dodatkowo studia te muszą trwać co najmniej rok.

Podnajem - Przepisy ogólne kodeksu cywilnego dotyczące najmu (art. 668) nie wymagają zgody wynajmującego na podnajem. Najemca nie musi pytać wynajmującego, jeśli chce oddać w dalszy najem samochód, ogrodzenie czy nieruchomość. Ograniczenia dotyczą natomiast podnajmu lokalu (art. 6882 k.c.). Bez zgody wynajmującego najemca nie może podnająć lokalu (lub jego części), chyba że podnajem dotyczy osoby, względem której najemca jest obciążony obowiązkiem alimentacyjnym. Ustawa o ochronie praw lokatorów jeszcze bardziej ogranicza najemcę w dysponowaniu mieszkaniem. Daje ona właścicielowi prawo wypowiedzenia umowy - nie później niż na miesiąc naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego - jeśli lokator bez jego pisemnej zgody: wynajął, podnajął albo oddał lokal (lub jego część) do bezpłatnego używania.

domy w ubezpieczeniach

pomieszczenia gospodarcze poza jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym - piwnica, pralnia, suszarnia i inne pomieszczenia gospodarcze poza ubezpieczonym, jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym, znajdujące sie w budynkach na terenie posesji, na której stoi ubezpieczony jednorodzinny budynek mieszkalny.

unicestwienie - całkowite zniszczenie lokalu mieszkalnego, budynku mieszkalnego, budynku niemieszkalnego, budynku mieszkalnego w stadium budowy, budynku niemieszkalnego w stadium budowy, budowli, obiektu specjalistycznego w takim stopniu, że nie jest możliwa ich naprawa albo odbudowa, a odtworzenie przedmiotu tego samego rodzaju wymaga usunięcia pozostałości i wzniesienia nowego lokalu mieszkalnego, budynku mieszkalnego, budynku niemieszkalnego, budynku mieszkalnego w stadium budowy, budynku niemieszkalnego w stadium budowy, budowli, obiektu specjalistycznego.

finanse: kupno nieruchomości

Transakcje gotówkowe - Transakcje gotówkowe to operacje typu wybranie pieniędzy z bankomatu, płatności rachunków, przelew gotówki na konto, itp. Od transakcji gotówkowych kartą jest przeważnie naliczane od razu oprocentowanie (bez okresu bezodsetkowego) i są pobierane prowizje.

Rekomendacja s - dokument przyjęty przez KNF w roku 2008 dotyczący sprzedaży przez banki kredytów hipotecznych. Zaleca bankom proponowanie klientom kredytu w złotych, oraz obliczania w krajowej walucie zdolności kredytowej, nawet w przypadku gdy kredyt jest denominowany w walucie obcej, CHF, Euro czy funtach. Po zmianach, od czerwca 2010, nakazuje bankom zmniejszenie liczby kredytów w walutach obcych do 50 proc wartości całego portfela. Zmiana ograniczyła klientom dostęp do tańszych kredytów w obcych walutach.

Nieruchomości w Słupcy © 2019

Klasa energetyczna a ceny nieruchomości. Jak szybciej sprzedać lub wynająć nieruchomość. Właściciel nieruchomości z nie spłacanym kredytem. Ceny mieszkań i kredyty. nieruchomości słupca, mieszkania słupca, domy, działki, grunty, lokale, sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana