Właściciel nieruchomości z nie spłacanym kredytem. Jak szybciej sprzedać lub wynająć nieruchomość. Ceny mieszkań i kredyty. Klasa energetyczna a ceny nieruchomości. nieruchomości słupca, mieszkania słupca, domy, działki, grunty, lokale, sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana

Nieruchomości w Słupcy

biuro nieruchomości konin, wycena nieruchomości

nieruchomości słupca, mieszkania słupca, domy, działki, grunty, lokale, sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana

nieruchomości w budownictwie

Budynek energooszczędny - to relatywnie nowe pojęcie odnoszące się do budynków nowoczesnych ze względu na użyte w nich materiały i instalacje, których zastosowanie ma bezpośrednio przełożyć się na zminimalizowanie ilość energii potrzebnej do funkcjonowania domu tzn. ogrzewanie, chłodzenie, uzyskanie ciepłej wody użytkowej. W domach energooszczędnych stosuje się przegrody o podwyższonych parametrach izolacyjności cieplnej, minimalizuje się straty energii poprzez zastosowanie wentylacji mechanicznej z rekuperatorem, w domach energooszczędnych zastosowanie znajdują źródła energii odnawialnej: solarny, pompy ciepła, przydomowe elektrownie wiatrowe.

finanse: nieruchomości

Aneks - zmiana warunków umowy kredytowej w formie pisemnej. Może zostać podpisany przykładowo w przypadku przewalutowania, podwyższenia kwoty kredytu czy też wcześniejszej spłaty. Podpisanie aneksu do umowy może wiązać się z opłatami w zależności od banku.

Wyszukiwarka

szukana fraza: domu

1.

Klasa energetyczna a ceny nieruchomości

... tycznego, świadectwo będzie jedynie dodatkową informacją braną pod uwagę przy kupnie mieszkania lub domu, ale nie będzie to czynnik decydujący. Jednak dla rynku nieruchomości znaczenie świadectw energetycznych będzie bardzo duże. Już teraz najbardziej tanieją mieszkania starsze i z wielkiej płyty. Pośrednicy nieruchomości twierdzą, że nie ma to jeszcze ...
2.

Jak szybciej sprzedać lub wynająć nieruchomość

... ruchomości dzięki niewielkim inwestycjom w odpowiednie udekorowanie i uporządkowanie mieszkania lub domu, a także naprawienie wszystkiego, co w nim nie działa to wystawiony na sprzedaż bądź wynajem dom czy mieszkanie stanie się atrakcyjne dla większej liczby potencjalnych klientów, a przez to szybciej znajdzie nabywcę i uzyska wyższą cenę. Po takich za ...


domy, nieruchomości w budownictwie

Rekuperator - centrala wentylacyjna z modułem wymiany ciepła, główny element instalacji wentylacji mechanicznej. Coraz częściej stosowane jako jedna z podstawowych instalacji w domach energooszczędnych. Idea działania urządzenia jest taka, iż powietrze zaciągane z zewnątrz, które ma być nadmuchane do wewnątrz, jest wstępnie ogrzewane powietrzem, które jest wyciągane z wnętrza budynku. Dzieje się to w specjalnie projektowanych krzyżowych wymiennikach ciepła, które uniemożliwiają mieszanie się powietrza wywiewanego z nawiewanym.

Opłata roczna za wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej lub leśnej - to opłata roczna z tytułu użytkowania na cele nierolnicze lub nieleśne gruntów wyłączonych z produkcji, w wysokości 10% należności wyrażonej w tonach ziarna żyta lub w [m3] drewna, uiszczana: w razie trwałego wyłączenia - przez lat 10, a w przypadku nietrwałego wyłączenia - przez okres tego wyłączenia, nie dłużej jednak niż przez 20 lat od chwili wyłączenia tych gruntów z produkcji.

prawo i dom, mieszkanie

Księgi wieczyste - związane są z nieruchomością, stąd też prowadzi się je odrębnie dla każdej nieruchomości niezależnie od zmian dotyczących osoby właściciela (chyba że co innego wynika z przepisów szczególnych).

Najem - jest umową, w której wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz. Przedmiotem umowy najmu mogą być zarówno rzeczy ruchome (np. samochód, maszyna), jak i nieruchomości (w tym lokale), a także części składowe rzeczy (np. ściana domu, ogrodzenie). Rzeczy ruchome nie mogą być zużywalne, jeśli korzystanie z nich miałoby polegać właśnie na ich zużyciu.

dom jednorodzinny w ubezpieczeniach

szkoda rzeczowa - szkoda powstała wskutek utraty, zniszczenia lub uszkodzenia rzeczy. W ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym szkoda rzeczowa obejmuje także utracone korzyści poszkodowanego, które mógłby osiągnąć, gdyby nie nastąpiła utrata, zniszczenie lub uszkodzenie rzeczy.

finanse: nieruchomości

Karta debetowa - karta płatnicza wydawana do rachunku bankowego. Obciąża ona konto posiadacza na kwotę transakcji w momencie jej wykonywania. Kwota transakcji nie może przekroczyć stanu środków dostępnych na koncie posiadacza karty.

konto walutowe - konto osobiste prowadzone w walutach obcych. Najczęściej konta prowadzone są we frankach szwajcarskich (CHF), w dolarach amerykańskich (USD) oraz w funtach brytyjskich (GBP).

Nieruchomości w Słupcy © 2018

Klasa energetyczna a ceny nieruchomości. Właściciel nieruchomości z nie spłacanym kredytem. Ceny mieszkań i kredyty. Jak szybciej sprzedać lub wynająć nieruchomość. nieruchomości słupca, mieszkania słupca, domy, działki, grunty, lokale, sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana