Właściciel nieruchomości z nie spłacanym kredytem. Klasa energetyczna a ceny nieruchomości. Ceny mieszkań i kredyty. Jak szybciej sprzedać lub wynająć nieruchomość. nieruchomości słupca, mieszkania słupca, domy, działki, grunty, lokale, sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana

Nieruchomości w Słupcy

biuro nieruchomości konin, nieruchomości działki - wycena

nieruchomości słupca, mieszkania słupca, domy, działki, grunty, lokale, sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana

mieszkanie w budownictwie

Radiacja ogniowa - Oznaczana jako W, określa o jakiej gęstości strumień ciepła może przejść przez przegrodę podczas pożaru tak, aby nie doszło do zapalenia się materiałów czy oparzenia ludzi znajdujących się po drugiej stronie.

finanse: domu, mieszkania, nieruchomości

Dochód dyspozycyjny - wolne środki, które pozostają do dyspozycji kredytobiorcy lub kredytobiorców po odjęciu od dochodu netto stałych obciążeń (finansowych oraz z tytułu utrzymania mieszkania) oraz rat kredytów.

Wyszukiwarka

szukana fraza: domu

1.

Klasa energetyczna a ceny nieruchomości

... tycznego, świadectwo będzie jedynie dodatkową informacją braną pod uwagę przy kupnie mieszkania lub domu, ale nie będzie to czynnik decydujący. Jednak dla rynku nieruchomości znaczenie świadectw energetycznych będzie bardzo duże. Już teraz najbardziej tanieją mieszkania starsze i z wielkiej płyty. Pośrednicy nieruchomości twierdzą, że nie ma to jeszcze ...
2.

Jak szybciej sprzedać lub wynająć nieruchomość

... ruchomości dzięki niewielkim inwestycjom w odpowiednie udekorowanie i uporządkowanie mieszkania lub domu, a także naprawienie wszystkiego, co w nim nie działa to wystawiony na sprzedaż bądź wynajem dom czy mieszkanie stanie się atrakcyjne dla większej liczby potencjalnych klientów, a przez to szybciej znajdzie nabywcę i uzyska wyższą cenę. Po takich za ...


nieruchomości w budownictwie

Elewacja - to zewnętrzna część budynku wraz ze wszystkimi elementami które się na niej znajdują. Elewacja na której znajduje się główne wejście do budynku nazywana jest elewacją frontową lub fasadą. W projekcie architektonicznym znajdują się rzuty elewacji. Są niezbędne do przedstawienia wielkości i położenia otworów i detali.

prawo: wynajem domów

Przekroczenie granicy - polega na umieszczeniu budynku (urządzenia) albo jego konstrukcyjnej części w przestrzeni, która jest objęta prawem własności właściciela nieruchomości sąsiedniej.

Roboty ziemne - właściciel nieruchomości nie może prowadzić robót ziemnych (tzn. naziemnych i podziemnych) w taki sposób, aby groziło to nieruchomościom sąsiednim utratą oparcia (np. obsunięcie się ziemi, które może spowodować zawalenie się budynku albo uszkodzenie jego konstrukcji). W przypadku prowadzenia robót ziemnych za sąsiednią uważa się każdą nieruchomość, która znajduje się w zasięgu bezpośredniego oddziaływania wykonywanych prac. Nieruchomość zagrożona nie musi więc mieć wspólnej granicy z tą, na której są prowadzone roboty ziemne.

mieszkania w ubezpieczeniach

obiekt specjalistyczny - szklarnia lub tunel foliowy.

finanse: mieszkanie, dom, nieruchomość

Karta obciążeniowa / karta charge - karta związaną z kontem bankowym. Transakcje są możliwe w ramach miesięcznego limitu ustalonego wcześniej z bankiem lub wystawcą karty. Na zakończenie okresu rozliczeniowego użytkownik musi spłacić całe zadłużenie.

Nieruchomości w Słupcy © 2019

Klasa energetyczna a ceny nieruchomości. Ceny mieszkań i kredyty. Jak szybciej sprzedać lub wynająć nieruchomość. Właściciel nieruchomości z nie spłacanym kredytem. nieruchomości słupca, mieszkania słupca, domy, działki, grunty, lokale, sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana