Jak szybciej sprzedać lub wynająć nieruchomość. Właściciel nieruchomości z nie spłacanym kredytem. Ceny mieszkań i kredyty. Klasa energetyczna a ceny nieruchomości. nieruchomości słupca, mieszkania słupca, domy, działki, grunty, lokale, sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana

Nieruchomości w Słupcy

biuro nieruchomości konin, koło nieruchomości

nieruchomości słupca, mieszkania słupca, domy, działki, grunty, lokale, sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana

nieruchomości w budownictwie

Budynek zamieszkania zbiorowego - to budynek przeznaczony do okresowego pobytu ludzi, w szczególności hotel, motel, pensjonat, dom wypoczynkowy, dom wycieczkowy, schronisko młodzieżowe, schronisko, internat, dom studencki, budynek koszarowy, budynek zakwaterowania na terenie zakładu karnego, aresztu śledczego, zakładu poprawczego, schroniska dla nieletnich, a także budynek do stałego pobytu ludzi, w szczególności dom dziecka, dom rencistów i dom zakonny.

finanse: kupno mieszkania

Podwyższenie kwoty kredytu - podwyższenie kwoty kredytu jest możliwe w zasadzie w każdym momencie. W zależności od czasu, jaki upłynął od udzielenia kredytu istnieje możliwość przeprowadzenia tzw. uproszczonej procedury, bądź też jest badana zdolność kredytowa i cała procedura wygląda podobnie jak w przypadku udzielania kredytu. W niektórych przypadkach za podwyższenie kwoty kredytu bank może pobierać dodatkową prowizję lub opłatę.

Wyszukiwarka

szukana fraza: domy

domy w budownictwie

Kolektor słoneczny - To urządzenie służące do wykorzystania odnawialnego źródła energii, jakim jest ogrzewanie słoneczne, do ogrzania powietrza lub wody użytkowej. Kolektor zmienia energię promieniowania słonecznego na ciepło. Najczęściej mocowany jest na dachu.

Hydroizolacja - Zabezpieczenie budynku przed wodą i wilgocią. Wyróżniamy hydroizolację podłogi, ścian, dachu, balkonów, tarasu oraz fundamentów.

prawo i działki, nieruchomości

Świadectwo energetyczne - Część tytułowa świadectwa energetycznego powinna określać typ budynku, adres i nazwisko właściciela, wartość wskaźnika EP dla budynku ocenianego (pokazującego roczne zapotrzebowanie energii na jednostkę powierzchni, dostarczonej do budynku lub lokalu mieszkalnego wyrażone w kWh/mkw./rok), jego porównanie z wartością wskaźnika EP dla budynku referencyjnego (modelowego) wynikającą z przepisów techniczno-budowlanych oraz datę wydania i ważności świadectwa, a także imię i nazwisko sporządzającego świadectwo, jego adres i numer uprawnienia. W części drugiej - charakterystyce techniczno-użytkowej - znajdują się informacje o przeznaczeniu budynku, roku jego oddania do użytkowania, kubaturze i liczbie kondygnacji, rodzaju konstrukcji, powierzchni, ogrzewaniu, wentylacji, ciepłej wodzie oraz chłodzeniu. Część trzecia określa charakterystykę energetyczną budynku, czyli np. średni współczynnik przenikania ciepła i zapotrzebowanie energii końcowej. W części czwartej powinna znaleźć się ocena charakterystyki energetycznej, czyli określenie obliczeniowego zapotrzebowania nieodnawialnej energii pierwotnej i porównanie jej z wartościami referencyjnymi oraz ocena graficzna charakterystyki energetycznej na wykresie. Część piąta zawiera uwagi o możliwości zmniejszenia zapotrzebowania energii w budynku. Ostatnia część powinna wskazywać podstawę prawną, na jakiej sporządzono świadectwo. Dokładne wzory świadectw znajdują się w załącznikach do rozporządzenia w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej - w załączniku nr 1 i 2 znajduje się wzór świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, a w załączniku nr 3 znajduje się wzór świadectwa charakterystyki energetycznej lokalu mieszkalnego.

domy nieruchomości w ubezpieczeniach

papiery wartościowe - czeki, weksle, obligacje, akcje, konosamenty, akredytywy dokumentowe i inne dokumenty zastępujące w obrocie gotówkę.

lokal - wyodrębnione w budynku pomieszczenie lub pomieszczenia, użytkowane przez Ubezpieczonego w celu prowadzenia działalności gospodarczej.

finanse: sprzedaż mieszkania

Prowizja za udzielenie kredytu / opłata przygotowawcza - jednorazowa opłata wyznaczona w stałej kwocie lub w formie prowizji, która stanowi koszt przyznania kredytu. Prowizja płacona jest przy podpisaniu umowy kredytowej i uruchomieniu kredytu lub jego pierwszej transzy. Może zostać doliczona do kwoty kredytu lub odjęta od kwoty kredytu.

Kurs spłaty raty kredytu - kurs, po jakim kredytobiorca spłaca kredyt denominowany do waluty obcej. Kurs ten jest zmienny i jest ustalany codziennie dla danego banku. Określany jest mianem kursu sprzedaży waluty w danym banku.

Nieruchomości w Słupcy © 2018

Ceny mieszkań i kredyty. Właściciel nieruchomości z nie spłacanym kredytem. Klasa energetyczna a ceny nieruchomości. Jak szybciej sprzedać lub wynająć nieruchomość. nieruchomości słupca, mieszkania słupca, domy, działki, grunty, lokale, sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana