Jak szybciej sprzedać lub wynająć nieruchomość. Klasa energetyczna a ceny nieruchomości. Właściciel nieruchomości z nie spłacanym kredytem. Ceny mieszkań i kredyty. nieruchomości słupca, mieszkania słupca, domy, działki, grunty, lokale, sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana

Nieruchomości w Słupcy

biuro nieruchomości konin, wycena nieruchomości

nieruchomości słupca, mieszkania słupca, domy, działki, grunty, lokale, sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana

nieruchomości w budownictwie

Szlichta (gładź cementowa) - Cienka warstwa cementu ułożona na podłodze lub ścianie na betonie przeznaczona do wygładzania i wyrównywania powierzchni oraz jako podkład pod warstwę wierzchnią. Jej prawidłowe (równe) ułożenie, oprócz poprawy walorów estetycznych, ułatwi wykończenie mieszkania, czyli np. położenie glazury czy ułożenie podłogi.

finanse: mieszkanie, dom, nieruchomość

Podatek od oszczędności - podatek od oszczędności zwany podatkiem Belki jest zryczałtowanym podatkiem dochodowym obowiązującym od 1 marca 2002 r. Stopa podatku wynosi 19% od zysku z inwestycji. Podatek banki pobierają z góry oddając do dyspozycji klienta zysk po opodatkowaniu. Zwolnione z tego podatku są otwarte fundusze emerytalne.

Wyszukiwarka

szukana fraza: dzia��ki

mieszkanie w budownictwie

Pomieszczenia na pobyt ludzi - dzielą się na:

  1. Przeznaczone na stały pobyt, gdzie przebywanie tych samych osób w ciągu doby trwa dłużej niż 4 godziny,
  2. Przeznaczone na czasowy pobyt, gdzie przebywanie tych samych osób w ciągu doby trwa od 2 do 4 godzin.

prawo: zamiana nieruchomości

Obowiązek meldunkowy - Osoba, która przebywa w określonej miejscowości pod tym samym adresem dłużej niż 3 doby, obowiązana jest zameldować się na pobyt stały lub czasowy najpóźniej przed upływem 4 doby, licząc od dnia przybycia. Osoba, która przybywa do zakładu hotelarskiego albo do zakładu udzielającego pomieszczenia w związku z pracą, nauką, leczeniem się lub opieką społeczną, jest obowiązana zameldować się na pobyt stały lub czasowy przed upływem 24 godzin od chwili przybycia.

Nabycie i utrata własności w toku egzekucji sądowej - Zajęte ruchomości i nieruchomości sprzedaje komornik. Sprzedaż ruchomości odbywa się w drodze sprzedaży z wolnej ręki, sprzedaży pozalicytacyjnej oraz sprzedaży licytacyjnej. W przypadku dwóch pierwszych sposobów własność przechodzi na nabywcę z momentem podpisania umowy sprzedaży. Natomiast w przypadku sprzedaży licytacyjnej sprzedaż ruchomości na rzecz nabywcy dochodzi do skutku z chwilą przybicia udzielonego przez komornika. Komornik udziela przybicia osobie ofiarującej najwyższą cenę. Nabywca staje się właścicielem nabytych ruchomości po uprawomocnieniu się przybicia i zapłaceniu całej ceny. W przypadku nieruchomości sprzedawanej przez komornika w drodze licytacji publicznej własność przenosi na nabywcę prawomocne postanowienie sądu o przysądzeniu. Od chwili uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności na rzecz nabywcy należą do niego pożytki z nieruchomości.

działka w ubezpieczeniach

Ubezpieczenie przedmiotów wartościowych - mogą to być dzieła sztuki, antyki oraz zbiory kolekcjonerskie znajdujące się w mieszkaniu lub domu jednorodzinnym mogą być objęte ochroną ubezpieczeniową po opłaceniu dodatkowej składki oraz pod warunkiem uprzedniego skatalogowania i wyceny rzeczoznawcy na koszt ubezpieczającego.

sprzęt PC - znajdujące się w miejscu ubezpieczenia komputery stacjonarne wraz z monitorami lub komputery przenośne, które nie są wykorzystywane do pracy zarobkowej.

finanse: domu, mieszkania, nieruchomości

Deficyt budżetowy - różnica pomiędzy przychodami a wydatkami skarbu państwa oraz jednostek z niego finansowanych. Zgodnie z zaleceniem UE (traktat z Maastricht) roczny, deficyt powinien wynieść maksimum 3 proc PKB. Według danych Eurostatu w roku 2010 polski deficyt osiągnął poziom 7,1 proc PKB.

Nieruchomości w Słupcy © 2019

Właściciel nieruchomości z nie spłacanym kredytem. Ceny mieszkań i kredyty. Jak szybciej sprzedać lub wynająć nieruchomość. Klasa energetyczna a ceny nieruchomości. nieruchomości słupca, mieszkania słupca, domy, działki, grunty, lokale, sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana