Właściciel nieruchomości z nie spłacanym kredytem. Klasa energetyczna a ceny nieruchomości. Jak szybciej sprzedać lub wynająć nieruchomość. Ceny mieszkań i kredyty. nieruchomości słupca, mieszkania słupca, domy, działki, grunty, lokale, sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana

Nieruchomości w Słupcy

biuro nieruchomości konin, słupca nieruchomości

nieruchomości słupca, mieszkania słupca, domy, działki, grunty, lokale, sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana

domy w budownictwie

Podciąg - to belka konstrukcyjna dźwigający strop lub ścianę wystający ze stropu do dołu nie będąca nadprożem.

finanse: sprzedaż mieszkania

karta kredytowa - to karta z przyznanym przez bank limitem kredytowym. Operacje wykonane przez posiadacza karty rozliczane są w ciężar limitu. Karta kredytowa nie jest zwiazana z kontem w banku wydającym kartę.

Wyszukiwarka

szukana fraza: dzia��ki

domy jednorodzinne w budownictwie

Mrozoodporność - Cecha materiału określająca odporność na cykliczne zamrażanie i odmrażanie. Jej stopień przyjmuje się na podstawie wskaźnika N, oznaczającego liczbę cykli zamrażania i rozmrażania. Produkt jest mrozoodporny, jeżeli po określonej liczbie cykli próbka nie wykazuje pęknięć, masa ubytków (zniszczone krawędzie, odpryski) nie przekracza 5 proc., a obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do próbek niezamrażanych jest nie większe niż 20 proc. Im wyższa klasa mrozoodporności materiałów (np. płytek ceramicznych), tym dłużej zachowają one swoje pierwotne właściwości mimo wystawiania na działanie mrozu zimą.

prawo: zamiana domu, mieszkania

Spółdzielnia mieszkaniowa - przedmiotem działalności spółdzielni mieszkaniowej może być:

  • budowanie lub nabywanie budynków w celu ustanowienia na rzecz członków spółdzielczych lokatorskich praw do lokali mieszkalnych,
  • budowanie lub nabywanie budynków w celu ustanowienia na rzecz członków odrębnej własności lokali mieszkalnych lub lokali o innym przeznaczeniu, a także ułamkowego udziału we współwłasności w garażach wielostanowiskowych,
  • budowanie lub nabywanie domów jednorodzinnych w celu przeniesienia na rzecz członków ich własności,
  • udzielanie pomocy członkom w budowie przez nich budynków mieszkalnych lub domów jednorodzinnych,
  • budowanie lub nabywanie budynków w celu wynajmowania lub sprzedaży znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych lub lokali o innym przeznaczeniu.

dom w ubezpieczeniach

garaż - budynek niemieszkalny, przeznaczony do parkowania pojazdów mechanicznych.

finanse: kupno mieszkania, domu

Pożyczka hipoteczna - Środki pieniężne z pożyczki hipotecznej mogą zostać w całości przeznaczone na dowolny cel, także cele mieszane np. na spłatę pozostałego innego kredytu hipotecznego, na konsolidację zobowiązań finansowych, zakup nieruchomości lub samochodu, imprezę rodzinną, wakacyjny wyjazd czy edukację dzieci.

Zmiana terminu płatności rat kredytu - Termiy płatności rat zazwyczaj są ustalane przez bank i kredytobiorcę na konkretny dzień miesiąca. Określa to harmonogram spłaty kredytu stanowiący załącznik do umowy kredytu. Banki na indywidualną prośbę godzą się na zmianę terminu płatności rat. Wiąże się to ze sporządzeniem aneksu i zazwyczaj także z opłatą. Należy pamiętać, że przesunięcie terminu płatności raty może spowodować zmianę wielkości odsetek, a wiec zwiększenie kosztu kredytu.

Nieruchomości w Słupcy © 2018

Ceny mieszkań i kredyty. Jak szybciej sprzedać lub wynająć nieruchomość. Właściciel nieruchomości z nie spłacanym kredytem. Klasa energetyczna a ceny nieruchomości. nieruchomości słupca, mieszkania słupca, domy, działki, grunty, lokale, sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana