Jak szybciej sprzedać lub wynająć nieruchomość. Klasa energetyczna a ceny nieruchomości. Właściciel nieruchomości z nie spłacanym kredytem. Ceny mieszkań i kredyty. nieruchomości słupca, mieszkania słupca, domy, działki, grunty, lokale, sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana

Nieruchomości w Słupcy

biuro nieruchomości konin, koło nieruchomości

nieruchomości słupca, mieszkania słupca, domy, działki, grunty, lokale, sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana

domy jednorodzinne w budownictwie

Mrozoodporność - Cecha materiału określająca odporność na cykliczne zamrażanie i odmrażanie. Jej stopień przyjmuje się na podstawie wskaźnika N, oznaczającego liczbę cykli zamrażania i rozmrażania. Produkt jest mrozoodporny, jeżeli po określonej liczbie cykli próbka nie wykazuje pęknięć, masa ubytków (zniszczone krawędzie, odpryski) nie przekracza 5 proc., a obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do próbek niezamrażanych jest nie większe niż 20 proc. Im wyższa klasa mrozoodporności materiałów (np. płytek ceramicznych), tym dłużej zachowają one swoje pierwotne właściwości mimo wystawiania na działanie mrozu zimą.

finanse: nieruchomości

Wskaźnik LTV - LTV (z ang. loan to value) jest to wskaźnik, który określa wysokość kredytu w stosunku do wartości zabezpieczenia (czyli np. wartości nieruchomości). Służy przede wszystkim do ustalania wysokości oprocentowania. Im niższy jest współczynnik LTV, tym niższe oprocentowanie może zaproponować bank. Zwyczajowo przy LTV przekraczającym 80%, banki wymagają dodatkowego ubezpieczenia tzw. brakującego wkładu własnego.

Wyszukiwarka

szukana fraza: lokale

domy jednorodzinne w budownictwie

Ściana szczelinowa - Pojęcie odnosi się do dwóch odmiennych typów ścian

  1. ściana z betonu lub żelbetu formowana bezpośrednio w szczelinie w gruncie, stosowana w budynkach z głębokimi podziemiami, do zapewnienia stateczności skarp i nabrzeży. Jej wykonanie obejmuje głębienie szczeliny, wstawienie elementów rozdzielczych, zbrojenie oraz betonowanie.
  2. ściana zewnętrzna budynków mieszkalnych, składająca się z dwóch równoległych murów, trwale połączonych ze sobą kotwami lub zbrojeniem w spoinach wspornych. Przestrzeń pomiędzy murami może być niewypełniona lub wypełniona materiałem termoizolacyjnym.

prawo i mieszkania

Samowola budowlana - Przygotowywana przez Sejm nowelizacja prawa budowlanego nie zmienia zasad legalizacji samowoli budowlanych. Wprowadza ona jednak pewną abolicję dla właścicieli samowoli budowlanych. Przez rok od wejścia nowelizacji w życie właściciele samowoli budowlanych powstałych przed 1995 rokiem będą mogli zalegalizować je bezpłatnie.

Nabycie i utrata własności - Własność to prawnie zagwarantowana możliwość pełnego rozporządzania jakąś rzeczą. Przede wszystkim właściciel względem rzeczy ma uprawnienia do jej posiadania, używania, pobierania pożytków i innych dochodów z rzeczy, zbycia, przetworzenia, zużycia lub zniszczenia. Granicami korzystania z rzeczy są przepisy ustaw, zasady współżycia społecznego i społeczno-gospodarcze przeznaczenie danej własności. Własność - jako cywilne prawo podmiotowe zbywalne - powstaje, przechodzi na inne podmioty oraz wygasa. Zmiany w prawie własności następują na podstawie zdarzeń prawnych, z którymi obowiązujące przepisy wiążą wyraźnie skutek w postaci powstania, przejścia lub wygaśnięcia własności. Kwestia nabycia, przejścia i utraty prawa własności jest regulowana przez wiele gałęzi obowiązującego prawa. Do zdarzeń tych dochodzi zatem nie tylko na podstawie regulacji cywilnych, ale również administracyjnych, a nawet karnych.

działki w ubezpieczeniach

kontrakt - umowa, na podstawie której realizowane są prace budowlano-montażowe obejmowane ochroną ubezpieczeniową na podstawie OWU.

finanse: kupno gruntu

Karta debetowa - karta płatnicza wydawana do rachunku bankowego. Obciąża ona konto posiadacza na kwotę transakcji w momencie jej wykonywania. Kwota transakcji nie może przekroczyć stanu środków dostępnych na koncie posiadacza karty.

Pożyczka hipoteczna - na jaki okres - Okres kredytowania jest różny w bankach, maksymalny możliwy dostępny obecnie na rynku to około 40 lat. Należy jednak pamiętać, że większość banków udziela kredytu przy założeniu, że wiek najstarszego kredytobiorcy i okres kredytowania nie przekraczają 80 lat.

Nieruchomości w Słupcy © 2018

Jak szybciej sprzedać lub wynająć nieruchomość. Właściciel nieruchomości z nie spłacanym kredytem. Ceny mieszkań i kredyty. Klasa energetyczna a ceny nieruchomości. nieruchomości słupca, mieszkania słupca, domy, działki, grunty, lokale, sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana