Właściciel nieruchomości z nie spłacanym kredytem. Ceny mieszkań i kredyty. Klasa energetyczna a ceny nieruchomości. Jak szybciej sprzedać lub wynająć nieruchomość. nieruchomości słupca, mieszkania słupca, domy, działki, grunty, lokale, sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana

Nieruchomości w Słupcy

biuro nieruchomości konin, wycena nieruchomości

nieruchomości słupca, mieszkania słupca, domy, działki, grunty, lokale, sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana

domy jednorodzinne w budownictwie

Mur pruski - inaczej mur szachulcowy, rodzaj ściany konstrukcyjnej wykonanej w technologii mieszanej drewniano-murowanej, gdzie elementem konstrukcyjnym jest drewniany szkielet, wypełniony materiałem wypełniającym cegłą lub zaprawą gliny wymieszanej ze słomą - pełniący funkcje wypełniacza i elementu usztywniającego cały układ. Całość tworzy charakterystyczny szachulcowy rysunku elewacji obiektu, gdzie elementy drewniane malowane zazwyczaj na ciemno, oddzielają od siebie pola murowane z cegły często pokryte jasnym tynkiem, dziś rzadko stosowany w obiektach nowo wznoszonych.

finanse: domu, mieszkania, nieruchomości

Waluta kredytu - kredyty dostępne są w walucie własnej w złotych polskich (PLN) i obcej: we frankach szwajcarskich (CHF), w dolarach amerykańskich (USD), w funtach brytyjskich (GBP), w koronach szwedzkich (SEK), w jenach japońskich (JPY). Z uwagi na ryzyko zmiany kursu walutowego, banki mogą mieć różne zasady udzielania kredytów w walutach obcych.

Wyszukiwarka

szukana fraza: lokale

mieszkania w budownictwie

Obiekt budowlany tymczasowy - to obiekt budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany niepołączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

Cokół - Najniższa część zewnętrznych ścian budynku. Może być wysunięty lub cofnięty w stosunku do wyższej części ściany. Zwykle jest wykończony innym materiałem niż reszta elewacji, jego zadaniem jest ochrona budynku m.in. przed deszczem czy śniegiem.

prawo i dom, mieszkanie

Budowa - po zakończeniu realizacji budowy, przed przystąpieniem do użytkowania ukończonego obiektu budowlanego, należy zawiadomić właściwy organ nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy oraz - w przypadku, gdy taki obowiązek wynika z przepisów - uzyskać pozwolenia na użytkowanie.

Prawo budowlane - W procesie budowlanym uczestniczy inwestor (odpowiada za zorganizowanie procesu budowy), inspektor nadzoru inwestorskiego, projektant (odpowiada za projekt budowlany i jego zgodność z wymogami przepisów oraz warunkami technicznymi) oraz kierownik budowy (odpowiada za zabezpieczenie terenu budowy, prowadzenie budowy zgodnie z pozwoleniem na budowę oraz zasadami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, prowadzenie dokumentacji budowy) lub kierownik robót.

nieruchomość w ubezpieczeniach

pomieszczenia gospodarcze poza lokalem mieszkalnym - pomieszczenia przynależne do lokalu mieszkalnego, takie jak: piwnica, pralnia domowa, suszarnia, strych i inne pomieszczenia gospodarcze, w których znajdują się ubezpieczone ruchomości domowe. Do pomieszczeń gospodarczych nie zalicza się zabudowanych korytarzy, o ile umowa ubezpieczenia nie wprowadza postanowień odmiennych.

finanse: kupno mieszkania

Kredyt konsumencki - jest to kredyt lub pożyczka udzielana przez bank lub inną instytucję finansow. Maksymalna wysokość kredytu lub pożyczki to 80 tys. złotych spłacane dłużej niż 3 miesiące.

Nieruchomości w Słupcy © 2018

Ceny mieszkań i kredyty. Jak szybciej sprzedać lub wynająć nieruchomość. Właściciel nieruchomości z nie spłacanym kredytem. Klasa energetyczna a ceny nieruchomości. nieruchomości słupca, mieszkania słupca, domy, działki, grunty, lokale, sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana