Ceny mieszkań i kredyty. Jak szybciej sprzedać lub wynająć nieruchomość. Klasa energetyczna a ceny nieruchomości. Właściciel nieruchomości z nie spłacanym kredytem. nieruchomości słupca, mieszkania słupca, domy, działki, grunty, lokale, sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana

Nieruchomości w Słupcy

biuro nieruchomości konin, nieruchomości działki - wycena

nieruchomości słupca, mieszkania słupca, domy, działki, grunty, lokale, sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana

nieruchomości mieszkania w budownictwie

Humus - wierzchnia, organiczna warstwa gleby, grubość warstwy humusu to przeważnie ok. 40cm, przed rozpoczęciem robót budowlanych humus ściąga się do warstwy gruntu rodzimego.

finanse: sprzedaż działki

kredyt - Kredyt to środki udostępniane kredytobiorcy przez bank lub instytucję finansową upoważnioną do udzielania kredytów.

Wyszukiwarka

szukana fraza: nieruchomo��ci

mieszkania, nieruchomości w budownictwie

Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego - to:

  • przeróbka pomieszczenia z przeznaczeniem na pobyt ludzi albo przeznaczenie do użytku publicznego lokalu lub pomieszczenia, które uprzednio miało inne przeznaczenie lub było budowane w innym celu, w tym także przeznaczenie pomieszczeń mieszkalnych na cele niemieszkalne,
  • podjęcie, bądź zaniechanie w obiekcie budowlanym lub jego części działalności zmieniającej warunki: bezpieczeństwa pożarowego, powodziowego, pracy, zdrowotne, higieniczno-sanitarne, ochrony środowiska bądź wielkość lub układ obciążeń.

prawo i domy, mieszkania

Samowola budowlana - legalizacja - Kolejnymi dokumentami, które musi przedstawić właściciel chcący zalegalizować samowolę budowlaną, są cztery egzemplarze projektu budowlanego. Do egzemplarzy tych trzeba również dołączyć opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty wymagane przez szczegółowe przepisy. Do tych szczegółowych przepisów zaliczane są przede wszystkim ustawy: o drogach publicznych (Dz.U. z 2007 r. nr 19, poz. 115), prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2006 r. nr 129, poz. 902), o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2006 r. nr 122, poz. 851), Prawo wodne (Dz.U. z 2005 r. nr 239, poz. 2019), prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2005 r. nr 228, poz. 1947) oraz o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2003 r. nr 162, poz. 1568). Wymagane jest także zaświadczenie, że osoby, które wykonywały np. projekt budowlany, są wpisane na listę odpowiedniego samorządu zawodowego, co oznacza, że mają stosowne uprawnienia budowlane.

domy jednorodzinne w ubezpieczeniach

sprzęt biurowy - sprzęt elektroniczny, tj. komputer stacjonarny wraz z monitorem, komputer przenośny, drukarka, skaner, telefon stacjonarny, faks oraz meble, który jest wykorzystywany do pracy zarobkowej wykonywanej przez Ubezpieczonego lub osobę bliską Ubezpieczonego.

huragan - wiatr o prędkości nie mniejszej niż 17,5 m/s ustalanej przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, zwany dalej IMGW, którego działanie wyrządza masowe szkody. W przypadku braku możliwości uzyskania opinii IMGW wystąpienie huraganu stwierdza się na podstawie stanu faktycznego i rozmiaru szkód w miejscu ich powstania, bądź w bezpośrednim sąsiedztwie.

finanse: kupno działki

Cesja - przeniesienie praw własności na inny podmiot, jej podstawą jest umowa cywilnoprawna. Stosowana jako forma zabezpieczenia kredytów hipotecznych, w formie umowy między bankiem a klientem. Najpopularniejsze formy to cesja z polisy ubezpieczenia nieruchomości oraz z ubezpieczenia na życie. Cesja z polisy ubezpieczenia nieruchomości oznacza, że w przypadku zmniejszenia się wartości nieruchomości na skutek zdarzenia losowego, jakie obejmuje ubezpieczenie, np. pożaru, ubezpieczyciel przelewa na rzecz banku świadczenie ubezpieczeniowe. Cesja z polisy ubezpieczenia na życie oznacza, że w przypadku zajścia takiego zdarzenia jak śmierć kredytobiorcy na rzecz banku wypłacane jest świadczenie ubezpieczeniowe.

Maksymalny wiek kredytobiorcy - Zależy to od oferty danego banku. Zwykle banki wskazują, że wiek najstarszego kredytobiorcy w momencie spłaty kredytu nie powinien przekraczać 80 lat.

Nieruchomości w Słupcy © 2018

Właściciel nieruchomości z nie spłacanym kredytem. Klasa energetyczna a ceny nieruchomości. Jak szybciej sprzedać lub wynająć nieruchomość. Ceny mieszkań i kredyty. nieruchomości słupca, mieszkania słupca, domy, działki, grunty, lokale, sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana