Ceny mieszkań i kredyty. Jak szybciej sprzedać lub wynająć nieruchomość. Klasa energetyczna a ceny nieruchomości. Właściciel nieruchomości z nie spłacanym kredytem. nieruchomości słupca, mieszkania słupca, domy, działki, grunty, lokale, sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana

Nieruchomości w Słupcy

biuro nieruchomości konin, konin nieruchomości lokale

nieruchomości słupca, mieszkania słupca, domy, działki, grunty, lokale, sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana

dom w budownictwie

Kubatura budynku - Wyrażona w metrach sześciennych suma pojemności wszystkich pomieszczeń znajdujących się w budynku. Wylicza się ją po wewnętrznym obrysie, mnożąc tenże obrys przez wysokość pomieszczenia, liczoną od podłogi do spodu stropu, czy stropodachu.

finanse: kupno mieszkania

Beneficjent - osoba fizyczna lub prawna, na rzecz której został udzielony kredyt lub też, dla której została wystawiona gwarancja lub poręczenie.

Wyszukiwarka

szukana fraza: mieszkania

1.

Klasa energetyczna a ceny nieruchomości

... iadectwa energetycznego, świadectwo będzie jedynie dodatkową informacją braną pod uwagę przy kupnie mieszkania lub domu, ale nie będzie to czynnik decydujący. Jednak dla rynku nieruchomości znaczenie świadectw energetycznych będzie bardzo duże. Już teraz najbardziej tanieją mieszkania starsze i z wielkiej płyty. Pośrednicy nieruchomości twierdzą, że nie ma t ...
2.

Jak szybciej sprzedać lub wynająć nieruchomość

... właściciel nieruchomości dzięki niewielkim inwestycjom w odpowiednie udekorowanie i uporządkowanie mieszkania lub domu, a także naprawienie wszystkiego, co w nim nie działa to wystawiony na sprzedaż bądź wynajem dom czy mieszkanie stanie się atrakcyjne dla większej liczby potencjalnych klientów, a przez to szybciej znajdzie nabywcę i uzyska wyższą cenę. Po ...


nieruchomości domy w budownictwie

Elewacja - to zewnętrzna część budynku wraz ze wszystkimi elementami które się na niej znajdują. Elewacja na której znajduje się główne wejście do budynku nazywana jest elewacją frontową lub fasadą. W projekcie architektonicznym znajdują się rzuty elewacji. Są niezbędne do przedstawienia wielkości i położenia otworów i detali.

prawo: sprzedaż domu, mieszkania

Nieruchomość - w prawie polskim wyróżnia się trzy rodzaje nieruchomości:

  • gruntowe - to części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności, do części składowych gruntu należą w szczególności budynki i inne urządzenia trwale z gruntem związane oraz drzewa i inne rośliny od chwili zasadzenia lub zasiania,
  • budynkowe - trwale związane z gruntem budynki, które na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności, dotyczy to m.in. budynków wniesionych przez użytkownika wieczystego oraz przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną,
  • lokalowe - części budynków stanowiące odrębny przedmiot własności (tzw. mieszkania hipoteczne), właściciel lokalu jest jednocześnie współwłaścicielem lub współużytkownikiem wieczystym gruntu, na którym posadowiony jest budynek.

mieszkania, domy w ubezpieczeniach

zapadanie się ziemi - obniżenie terenu z powodu zawalenia się naturalnych, podziemnych, pustych przestrzeni w gruncie.

lawina - gwałtowne zsuwanie się lub staczanie mas śniegu, lodu, błota, skał lub kamieni ze zboczy górskich.

finanse: kupno działki, gruntu

Lokata terminowa - w przypadku lokaty terminowej, klient zobowiązuje się do nie podejmowania środków z banku przez określony czas, po którym bank zwraca klientowi kwotę podstawową wraz z odsetkami. Podjęcie środków przed terminem powoduje, że klient banku ponosi konsekwencje karne, z reguły w postaci utraty części bądź całości nagromadzonych odsetek.

Nieruchomości w Słupcy © 2018

Ceny mieszkań i kredyty. Jak szybciej sprzedać lub wynająć nieruchomość. Klasa energetyczna a ceny nieruchomości. Właściciel nieruchomości z nie spłacanym kredytem. nieruchomości słupca, mieszkania słupca, domy, działki, grunty, lokale, sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana