Jak szybciej sprzedać lub wynająć nieruchomość. Klasa energetyczna a ceny nieruchomości. Ceny mieszkań i kredyty. Właściciel nieruchomości z nie spłacanym kredytem. nieruchomości słupca, mieszkania słupca, domy, działki, grunty, lokale, sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana

Nieruchomości w Słupcy

biuro nieruchomości konin, nieruchomości działki - wycena

nieruchomości słupca, mieszkania słupca, domy, działki, grunty, lokale, sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana

dom w budownictwie

Belka stropowa - Jest to podstawowy poziomy element konstrukcyjny stropu lub stropodachu, na którym układa się podłogę lub dach budynku.

finanse: sprzedaż mieszkania, domu

Zawieszenie spłaty kredytu - Niektóre banki oferują tzw. "wakacje kredytowe" umożliwiające zawieszenie spłaty raty kredytu. Najczęściej jest to możliwe raz w roku. Należy jednak pamiętać, że oprocentowanie jest w tym czasie nadal naliczane, co podwyższa całkowity koszt kredytu.

Wyszukiwarka

szukana fraza: mieszkania

1.

Klasa energetyczna a ceny nieruchomości

... iadectwa energetycznego, świadectwo będzie jedynie dodatkową informacją braną pod uwagę przy kupnie mieszkania lub domu, ale nie będzie to czynnik decydujący. Jednak dla rynku nieruchomości znaczenie świadectw energetycznych będzie bardzo duże. Już teraz najbardziej tanieją mieszkania starsze i z wielkiej płyty. Pośrednicy nieruchomości twierdzą, że nie ma t ...
2.

Jak szybciej sprzedać lub wynająć nieruchomość

... właściciel nieruchomości dzięki niewielkim inwestycjom w odpowiednie udekorowanie i uporządkowanie mieszkania lub domu, a także naprawienie wszystkiego, co w nim nie działa to wystawiony na sprzedaż bądź wynajem dom czy mieszkanie stanie się atrakcyjne dla większej liczby potencjalnych klientów, a przez to szybciej znajdzie nabywcę i uzyska wyższą cenę. Po ...


nieruchomości w budownictwie

Lokal użytkowy - to jedno pomieszczenie lub zespół pomieszczeń, wydzielone stałymi przegrodami budowlanymi, niebędące mieszkaniem, pomieszczeniem technicznym albo pomieszczeniem gospodarczym.

YTONG ENERGO - Bloczki z betonu komórkowego YTONG odmiany PP2/0,35. Charakteryzują się wysoką izolacyjnością termiczną, dzięki czemu z powodzeniem można z nich wznosić ściany jednowarstwowe o współczynniku przewodzenia ciepła U < 0,20 W/m2K (przy grubości 48 cm).

prawo: zamiana domu, mieszkania

Eksmisja -

  1. Uzyskanie klauzuli wykonalności. Osoba, która ma już orzeczenie sądowe nakazujące opróżnienie lokalu, powinna uzyskać klauzulę wykonalności. Musi złożyć do sądu, który wydał orzeczenie, wniosek o jej nadanie.
  2. Złożenie wniosku do komornika. Mając orzeczenie sądowe z nadaną klauzulą wykonalności, trzeba udać się do komornika i złożyć u niego wniosek o przeprowadzenie eksmisji.
  3. Ustalenie sytuacji. Jeżeli z orzeczenia eksmisyjnego nakazującego opróżnienie lokalu mieszkalnego nie wynika, czy osobie eksmitowanej przysługuje prawo do lokalu zamiennego lub socjalnego, komornik musi najpierw z nią ustalić jej sytuację rodzinną, majątkową i lokalową. Może się okazać, że osoba eksmitowana ma tytuł prawny do innego lokalu lub pomieszczenia albo otrzymała tymczasowe pomieszczenie od wierzyciela, w którym może zamieszkać.
  4. Wezwanie do dobrowolnego opuszczenia lokalu. Przed wykonaniem eksmisji komornik wzywa osobę do dobrowolnego opuszczenia lokalu w wyznaczonym terminie. Jeśli gmina lub właściciel zapewnią tymczasowe pomieszczenie, do którego osoba eksmitowana ma się przenieść, komornik musi o tym poinformować eksmitowanego. Jeśli osoba zobowiązana do opróżnienia lokalu nie uczyni tego dobrowolnie we wskazanym terminie, komornik może przystąpić do eksmisji. Gdyby jednak miał eksmitować z mieszkania osoby małoletnie lub ubezwłasnowolnione, musi wstrzymać się z dokonaniem czynności i zawiadomić sąd opiekuńczy.

domy jednorodzinne w ubezpieczeniach

maszyny budowlane - maszyny lub zespoły maszyn stanowiące całość pod względem technologicznym i funkcjonalnym posiadające własny napęd i obsługiwane przez operatora, których konstrukcja i przeznaczenie umożliwia prowadzenie prac budowlano-montażowych, zgodnie z przyjętą do ich realizacji technologią takie jak: dźwigi, spychacze, koparki, koparko-ładowarki, równiarki, walce, rozściełacze mas bitumicznych, itp.

finanse: kupno działki

Kredyt ratalny - jest to kredyt konsumpcyjny udzielany zazwyczaj na podstawie dowodu osobistego i zaświadczenia o dochodach, przeznaczony na zakup artykułów gospodarstwa domowego oraz różnych dóbr trwałego użytku. Kredyty ratalne udzielane są także na zakup samochodów. Kredyty te udzielane są zazwyczaj na okres od 1 do 3 lat.

Nieruchomości w Słupcy © 2018

Jak szybciej sprzedać lub wynająć nieruchomość. Ceny mieszkań i kredyty. Właściciel nieruchomości z nie spłacanym kredytem. Klasa energetyczna a ceny nieruchomości. nieruchomości słupca, mieszkania słupca, domy, działki, grunty, lokale, sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana